December 26, 2010

Good news and bad news…

Friends–

Happy holidays, of course. As the Big Quiz Thing gets ready to move into the New Year, I have good news and bad news.

The good news first:

As you are likely aware, the typical BQT event (in NYC, at least) features a cash jackpot of $250. The winning team gets $200, the runner-up squad receives $50. That buys a lot of drinks, folks. But starting with the January 3 episode, we're upping the numbers: $300 in cash prizes. The champs still get $200, second place still pockets $50, but now, third place will receive $25. Every team in the big Three-Way Finale will earn cold, hard cash. Useless knowledge isn't so useless, is it?

And that last $25? Get this—we're giving it to tenth place. Why tenth place? A little somethin' somethin' for those people aren't quite as nerdy as the top scorers. Sharing the wealth—I'm a Marxist socialist wealth redistributor, after all.

Now the bad news…

The cover charge is going to $10. Apologies, but a few things to keep in mind: (1) We haven't raised the price in over five years. In that time, the show has expanded and improved; you still get a completely original multimedia live show, approximately every two weeks, for less than the cost of a movie. We got value up the wazoo. (2) The fact that we're raising the cover charge isn't actually bad news from my and EDP's point of view. See how that works?

The next event is January 3—eight days away, at a new venue, Drom. We're hoping to stick as close to the every-other-Monday schedule in 2011, but we'll keep you posted. You're the best fans in the world.

7 comments:

Helen Deitelzweig said...

$25 for 10th place? At least team Oh Noah You Didn't will finally be rewarded for our consistent mediocrity!

Anonymous said...

I can live with the 3 extra bucks.

dissertation writing service said...

I think some restaurants without entertainment have a cover charge, which would include bread, butter, olives, and other accompaniments, in many countries.

mouth swab said...

I love their faces at the end: nevermind Klingon Boggle, hot girls are on TV!

Unknown said...


(1) hư vô: khoảng không.

- Dù sao nơi đó không có truyền tống trận, chỉ có cách này mới có thể đảm bảo cho ba người chúng ta tiến vào.

Sất Hổ trầm giọng nói.
mu private cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật tổng đài tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập công ty
Sau khi nghe xong lời này, đáy lòng Vương Lâm đã rõ ràng. Tên Sất Hổ này tìm mình chính là bởi vì nhìn ra du hồn rất hợp trong trường hợp này. Chắc là trên đoạn đường đến nơi đó, có du hồn trợ giúp sẽ vượt qua một cách dễ dàng.

Thân mình của Hồng Điệp tiến về phía trước, hướng về phương đông xa xa bay đi. Dần dần, thân ảnh ba người đã dần khuất xa. Chẳng qua, sau khi bay được vài dặm, ánh mắt Vương Lâm nhìn lại chỗ vừa rồi, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc.

Đối với ba người mà nói, ba mươi vạn dặm cũng cần phải tiêu tốn một chút thời gian.

Một ngày nọ, ba người đã vượt qua ba mươi vạn dặm, nơi đây đã là cực đông của mảnh nhỏ. Cách chỗ này không xa, mặt đất như bị xé rách, xuất hiện một đường cắt đứt khác

ahmed said...

10 – الابتعاد عن الحدة خلال عمليات التركيب و الفك و الاستعانة بمتخصصين أثناء تلك العملية لتخفيض مساعي التركيب الخاطئة التى ينتج عنها تلف فى الأثاثات أو غير صحيح فى التركيب يسىء من استعمالها .
شركة نقل عفش
شركة نقل عفش من الرياض الى الاردن
شركة نقل اثاث من الرياض الى الاردن
شركة نقل عفش بحائل

Himachal Tourism said...

Delight Himachal holiday firm is organized by a Team of engineers who have been working hard to provide competitively valued tours and services. Delight Himachal holiday is a reliable travel management firm which is managing 15 above types of tours in the world
Himachal Tourism
Himachal tour